Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kutup Tilkisi Hayvan Gerçekler | Vulpes lagopus

Kutup Tilkisi Hayvan Galerideki tüm Arctic Fox resimlerimize tıklayın. “Kutup Tilkileri İzlanda’nın Tek Yerli Memelisidir” Kutup tilkileri (genellikle yanlış yazılmış tilki veya kutup tilkisi olarak yanlış yazılmış) küçük, sevimli hayvanlardır ve onları yırtıcılardan ve soğuk sıcaklıklardan koruyan doğal uyarlamalara sahiptir. Fosillere göre Kutup tilkileri, 2,6 milyon yıl önce Pliyosen Dönemi’nde Tibet’te başlamış, ardından buzlu karaContinue reading “Kutup Tilkisi Hayvan Gerçekler | Vulpes lagopus”