كلب فوكس تيرير (Wire Fox Terrier)

معلومات عن كلب فوكس تيرير
تم تربية مجموعة كلب فوكس تيرير بالكامل في الأصل من Rough Coated Black و Tan Terrier. مما منحه…
https://www.animals-wd.com/%d9%81%d9%88%d9%83%d8%b3-%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%b1/?feed_id=7695&_unique_id=61d1e8a85960c

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: