خنفساء الحنظب

خنفساء الحنظب
خنفساء الحنظب أو خنفساء العنظوب أو خنفساء الآيل بالإنجليزية : (Stag Beetle) وتعرف علمياً بإسم : (Lucanus)…
https://www.animals-wd.com/%d8%ae%d9%86%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%86%d8%b8%d8%a8/?feed_id=6782&_unique_id=61a816c8dac4d

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: